Ostatnie posty dla tagow "MySQL"

Tym razem przesyłam na serwer skrypty PHP do pracy z bazą danych postawioną na serwerze MySQL. Krótki opis bazy (najlepiej spojrzeć na diagram):

Baza danych  obsługuje zarówno osobę odpowiadająca za obsługę posiadanych zbiorów książek (domyślnie: bibliotekarz) jak i użytkownika, chcącego korzystać z biblioteki (patrz: klient). Celem osoby wypożyczającej jest odnalezienie interesującego ją egzemplarza oraz sprawdzenie jego dostępności w bazie.

rozwiń...