Ostatnie posty dla tagow "OpenGL"

W tym wpisie zajmę się grafiką komputerową generowaną dzięki API OpenGL. OpenGL, to cytując wikipedię: „Zestaw funkcji składa się z 250 podstawowych wywołań, umożliwiających budowanie złożonych trójwymiarowych scen z podstawowych figur geometrycznych”. Przedstawie tu dwie animacje trójwymiarowe: dywan i trójkąt Sierpińskiego.

Dywan Sierpińskiego jest to rysunek przedstawiający widok na osiach współrzędnych podzielony na dziewięć równych kwadratów, gdzie część środkowy z nich jest pusty (reszta zamalowana).

rozwiń...