Ostatnie posty dla tagow "PrimeFaces"

Przedstawię teraz mały projekcik w JAVA EE. Skorzystałem tu z technologii JavaServer Faces oraz frameworku PrimeFaces. Celem aplikacji jest przedstawienie w formie strony internetowej dynamicznego widoku typu master-detail. Master-detail  cechuje to, że za pomocą kliknięcia na pole z listy w okienku master, wyświetla się jego wartość powiązana w oknie detail. Dzięki takiemu rozwiązaniu w sposób przejrzysty można oglądać dużą liczbę rekordów w bazie. W tym konkretnym przykładzie pracuje co prawda nie na fizycznym silniku bazy danych (np. MySQL) tylko na danych zapisanych w tablicy, ale zasada jest podobna. Należy pamiętać jedynie, że relacja pomiędzy listą okna Master a danymi w oknie Detail wynosi jeden do wiele.

rozwiń...